Rekryteringsverktyget DittNyaJobb.se logotypeRekrytering made easy!      Logga in:
Som kund
Som sökande

Start
 
DittNyaJobb.se
-En översikt
 
Extremt snabbt urval
av kandidater!
 
Spontanansökningar och Kompetensbanker
 
Alltid uppdaterade
ansökningar med
Live-CV
 
För Kedjeföretag
 
Kontakt, Referenser och Demonstration
 

Från 1000 ansökningar till 10 på 1 sekund!
 
För att snabbare hitta intressanta kandidater finns en funktion vi kallar Urvalsprofil. Genom att ange olika kriterier/krav, exempelvis utbildningar och erfarenheter när ni skapar annonsen/lägger upp en ny tjänst i verktyget, får ni automatiskt filtrerbara värden när ansökningarna sedan kommer in.

För att göra urvalet behöver ni inte öppna bifogade CV-filer och söka efter kandidater som uppfyller era kriterier!


Minimera urvalsarbetet (visa mer)
 
Två mycket tidskrävande moment är som bekant då man först väljer ut vilka ansökningar man ska arbeta vidare med och sedan arbetet med detta urval. Av de två momenten är det första urvalet (röda tårtbiten) som ofta tar mest tid av rekryteringen. Verktyget hjälper er att spara den tiden!


Ineffektivt utan rekryteringsverktyg
    Minimera urvalsarbetet och spara tid med ett rekryteringsverktyg
Arbeta effektivt med rekryteringsverktyget DittNyaJobb.se!Sortera på flera sätt
 
Rubrikerna visas även som sorterbara kolumner på översikten över ansökningar för en viss tjänst. Man ser direkt på översikten vilka krav som de sökande angett att de uppfyller via asterisker i respektive kolumn (förkortningarna förklaras vid "mouse-over").

Alla ansökningar har samma struktur och är lätta att överblicka         Ange kriterier/krav vid skapande av annons/tjänst

Ansökningsformulärets checkboxar

"Generella uppgifter" i urvalsprofilen

Tjänstens kriterier/krav i urvalsprofilen

Översikt ansökningar efter filtrering